Object

Title: Zasada współdziałania organów administracji publicznej jako nowa zasada ogólna Kodeksu postępowania administracyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zasada współdziałania organów administracji publicznej jako nowa zasada ogólna Kodeksu postępowania administracyjnego

Creator:

Człowiekowska, Joanna

Subject and Keywords:

collaboration/cooperation of public administration authorities/administrative bodies   administrative silence   general principle of the Code of Administrative Proceedings  
współdziałanie organów administracji publicznej   zasada ogólna Kodeksu postępowania administracyjnego   milczenie administracji

Abstract:

The paper presents a new general principle of administrative law regulated in art. 7b of the Code of Administrative Proceedings. Hitherto, a collaboration of administrative bodies was one of the institutions of the administrative proceedings, that allowed to take a position before a final decision. The new principle expands the scope of the notion of cooperation for another procedural expressions of collaboration between administration bodies. It orders e.g. using adequate measures, taking into account the character, circumstances, and degree of the complexity of the matter.  
Przedmiotem artykułu jest nowa zasada ogólna prawa administracyjnego uregulowana w art. 7b Kodeksu postępowania administracyjnego. Dotychczas współdziałanie organów administracji stanowiło jedną z instytucji postępowania administracyjnego, która umożliwiała zajęcie stanowiska przez inny organ administracji przed wydaniem decyzji. Nowa zasada rozszerza zakres pojęcia współdziałania na inne procesowe przejawy współpracy organów administracji. Nakazuje im m.in. stosowanie środków adekwatnych do charakteru, okoliczności i stopnia złożoności sprawy.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89608

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Joanna Człowiekowska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Nov 4, 2020

In our library since:

May 31, 2018

Number of object content hits:

2 858

Number of object content views in PDF format

4277

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95406

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information