Object

Title: Prawne implikacje genetyki behawioralnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawne implikacje genetyki behawioralnej

Creator:

Gregorczuk, Karol

Abstract:

Jedną ze szczególnie istotnych dla współczesnych systemów normatywnych dziedzin jest genetyka behawioralna, której głównym przedmiotem badań jest uwarunkowanie genetyczne i środowiskowe ludzkich zachowań. Przypisanie czynnikom genetycznym relewantnego znaczenia w etiologii zachowań przestępczych skłania do pogłębionej refleksji nad specyfiką obowiązujących rozwiązań normatywnych, w szczególności w dziedzinie prawa karnego. Od kilkudziesięciu lat genetyka behawioralna jest coraz szerszej wykorzystywana przez prawników na sali sądowej, co w założeniu ma przekonać sądy do wydawania orzeczeń na korzyść oskarżonych (np. S. Mobley, A. Bayout, S. Albertani). Normalizacja danych zachowań przez prawo wydaje się być raczej uwarunkowana nie tyle przez racjonalność, lecz społeczną konwencję, zatem same przepisy można uznać za wyraz ludzkiej mentalności, w tym tej naukowej. Aplikacja genetyki behawioralnej na gruncie normatywnym wymaga zastanowienia się na nowo nad rolą sędziego, biegłego i obrońcy w kontekście wykorzystywania informacji biologicznych w procesie karnym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bekrycht, Tomasz. Rec.   Jabłoński, Paweł. Red.   Kaczor, Jacek. Red.   Pichlak, Maciej. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89594   ISBN 978-83-65431-97-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 113)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Karol Gregorczuk

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

May 24, 2018

Number of object content hits:

841

Number of object content views in PDF format

903

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95362

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information