Object

Title: Wolność a równość w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczących wolności religijnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wolność a równość w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczących wolności religijnej

Creator:

Mirocha, Łukasz

Abstract:

W rozdziale zostały opisane relacje dwóch chronionych prawem wartości – wolności i równości – w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczących wolności religijnej. Autor stawia tezę, iż ideał równości zdaje się być w ujęciu ww. organów składnikiem prawa do wolności religijnej. Ma to miejsce z jednej strony z uwagi na odwoływanie do przepisów antydyskryminacyjnych, co autor nazywa „relacją wprost”, z drugiej strony ze względu na opieranie się przez sądy na zasadach neutralności i bezstronności światopoglądowej państwa („relacja pośrednia”). W konkluzjach wskazane zostają ewentualne ryzyka związane z utożsamianiem w sferze życia religijnego wolności z równością, co uzasadnia zdaniem autora ostrożne podejście do takiej interpretacji wolności religijnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bekrycht, Tomasz. Rec.   Jabłoński, Paweł. Red.   Kaczor, Jacek. Red.   Pichlak, Maciej. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89593   ISBN 978-83-65431-97-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 113)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Łukasz Mirocha

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

May 24, 2018

Number of object content hits:

299

Number of object content views in PDF format

306

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95361

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information