Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przedmiot i cele postępowania zabezpieczającego w sprawach o rozwód

Creator:

Lewek, Agnieszka

Subject and Keywords:

postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia   udzielenie zabezpieczenia w sprawie o rozwód   zabezpieczenie władzy rodzicielskiej   zabezpieczenie roszczeń w sprawach o rozwód   wniosek o udzielenie zabezpieczenia   zabezpieczenie alimentów   postępowanie zabezpieczające   małżonkowie

Description:

W artykule została omówiona problematyka przedmiotu i celu postępowania zabezpieczającego w sprawach o rozwód. Analiza celów postępowania zabezpieczającego miała na celu wykazanie, że przepisy te stają się instrumentem osiągania celów danego postępowania cywilnego, w ramach którego udzielane jest zabezpieczenie. Podjęta została próba przedstawienia najważniejszych poglądów określających przedmiot postępowania zabezpieczającego w sprawach o rozwód. Przedstawiono tezę o roszczeniu procesowym będącym przedmiotem procesu. Niniejsze opracowanie ukazuje istotę problematyki zabezpieczenia roszczeń w sprawach o rozwód.

Place of publishing:

Wrocław

Contributor:

Głodowski, Włodzimierz. Rec.   Błaszczak, Łukasz. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-73-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 101)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Agnieszka Lewek

Autor opisu:

MG