Object

Title: Hate crimes as a treat to multicultural society ; Przestępstwa popełniane z nienawiści jako forma zagrożeń związanych z wielokulturowością społeczeństwa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Hate crimes as a treat to multicultural society  
Przestępstwa popełniane z nienawiści jako forma zagrożeń związanych z wielokulturowością społeczeństwa

Creator:

Lorenc Żelisko, Barbara

Subject and Keywords:

hate crimes   the fight against crime   security risks   social pathologies   multiculturalism  
zwalczanie przestępstw   patologie społeczne   wielokulturowość   przestępstwa z nienawiści   zagrożenia   bezpieczeństwo

Abstract:

In discussed article, the scale and forms of dangers associated with culturally motivated crime has been presented. At the same time the foundation of national and international law, regulating opposition to racial discrimination, xenophobia and various forms of intolerance. Issue of global and local threats to public security connected to special category of crimes motivated by prejudices, racism, xenophobia, as well as stereotypical perceptions of people who belong to different ethnic, religious or cultural groups is still a very important problem, which poses a treat security. The analysis of elements of crime motivated by hatred is derived from definition featured in Agency of Institutions for Democracy and Human Rights. In previously mentioned article, role and responsibility of Police in this issue have been presented, as well as scale of discussed criminal activities, with special focus on Lower Silesia.  

W omawianym artykule przedstawiona została specyfika i skala zagrożeń związanych z występowaniem w Polsce przestępczości o podłożu kulturowym, a także podstawy prawa międzynarodowego i krajowego mówiące o przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej, ksenofobii i powiązanej z nimi nietolerancji. Problematyka globalnych i lokalnych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego związanych ze specyficzną kategorią przestępstw motywowanych uprzedzeniami, rasizmem, ksenofobią czy stereotypowym spostrzeganiem przez sprawców osób pochodzących z różnych grup etnicznych, wyznających inne religie czy też z odmiennych kultur jest problemem ważnym i wpływającym na stan bezpieczeństwa. Analiza elementów przestępstwa popełnianego z nienawiści wywodzi się z definicji przedstawionej przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. W artykule przedstawiona została rola i zadania Policji, a także skala występowania w tym obszarze przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem regionu Dolnego Śląska.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banach-Gutierrez, Joanna Beata. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89238   ISBN 978-83-65431-57-8

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Barbara Lorenc Żelisko

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Jan 11, 2018

Number of object content hits:

1 605

Number of object content views in PDF format

2290

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94630

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information