Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przestępstwa popełniane z nienawiści jako forma zagrożeń związanych z wielokulturowością społeczeństwa

Creator:

Lorenc Żelisko, Barbara

Subject and Keywords:

zwalczanie przestępstw   patologie społeczne   wielokulturowość   przestępstwa z nienawiści   zagrożenia   bezpieczeństwo

Abstract:

W omawianym artykule przedstawiona została specyfika i skala zagrożeń związanych z występowaniem w Polsce przestępczości o podłożu kulturowym, a także podstawy prawa międzynarodowego i krajowego mówiące o przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej, ksenofobii i powiązanej z nimi nietolerancji. Problematyka globalnych i lokalnych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego związanych ze specyficzną kategorią przestępstw motywowanych uprzedzeniami, rasizmem, ksenofobią czy stereotypowym spostrzeganiem przez sprawców osób pochodzących z różnych grup etnicznych, wyznających inne religie czy też z odmiennych kultur jest problemem ważnym i wpływającym na stan bezpieczeństwa. Analiza elementów przestępstwa popełnianego z nienawiści wywodzi się z definicji przedstawionej przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. W artykule przedstawiona została rola i zadania Policji, a także skala występowania w tym obszarze przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem regionu Dolnego Śląska.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banach-Gutierrez, Joanna Beata. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-57-8

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Barbara Lorenc Żelisko

Autor opisu:

TK