PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017. Raport z badań socjologicznych nad mieszkańcami miasta

Creator:

Kajdanek, Katarzyna. Red. ; Pluta, Jacek. Red.

Subject and Keywords:

diagnoza społeczna ; jakość życia ; osiedla ; problemy społeczne ; czas wolny ; miejski system konsumpcji

Abstract:

Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017 (WDS) to trzecie (wcześniejsze WDS 2010, WDS 2014) kompleksowe badanie wrocławian, obejmujące m.in. kwestie: dobrostanu gospodarstw domowych, jakości życia w osiedlach, jakości usług publicznych, miejskiego systemu konsumpcji, sąsiedztwa, organizacji czasu wolnego, rynku pracy, polityk miejskich i stosunku do obcych. WDS 2017 jest ilościowym badaniem wieloproblemowym typu „omnibus”. Badania przeprowadzono za pomocą techniki wywiadu indywidualnego ze wspomaganiem komputerowym CAPI metodą Random Route na próbie 2001 mieszkańców Wrocławia w wieku 15-80 lat przy kontroli płci i wieku oraz przestrzeni miasta podzielonej na 29 rejonów stanowiących przestrzenne agregaty 49 wrocławskich osiedli.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski

Contributor:

Błaszczyk, Mateusz ; Borowik, Iwona ; Dolińska, Kamilla ; Kłopot, Stanisław W. ; Kozdraś, Grzegorz ; Krysiński, Dawid ; Makaro, Julita ; Żurek, Grzegorz

Date created:

2017

Resource Type:

raport

Format:

application/pdf

DOI:

10.23734/26.17.055

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Uniwersytet Wrocławski ; © Copyright by Urząd Miasta Wrocławia

Autor opisu:

jk