Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Diaspora. Transnarodowość – formy funkcjonowania Innego w społeczeństwie wielokulturowym

Creator:

Rozbicka, Patrycja

Subject and Keywords:

diaspora   transnarodowość   wielokulturowość   komunikacja   migracja   integracja

Abstract:

Badanie jednostki w społecznościach lokalnych, eksploracja odmiennych kultur nie wymaga od antropologa dalekich podróży. „Egzotyczne” społeczności porzuciły swoje ojczyzny i pojawiły się w ośrodkach miejskich w poszukiwaniu lepszej przyszłości i przestrzeni, w której mogli czuć się swobodnie. Na ulicach europejskich miast można spotkać przedstawicieli różnych ras, narodowości, ludzi odmiennych wyznaniowo, światopoglądowo. Metropolie stały się tyglami kulturowym, zbiorowiskiem rozmaitych tożsamości. Migracje zarobkowe oraz napływ uchodźców zmieniły charakter europejskich miast i istniejących w nich układów kulturowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2877

DOI:

10.23734/mcs.2017.2.089.103

Source:

Pdg P 345

Language:

pol

Relation:

Multicultural Studies 2/2017, s. 89-103.

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Patrycja Rozbicka

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.