Object

Title: Otherness in the context of immigration: an overview of students’ worldview. An interpretation study in the light of the theory of cultural standard by Krzysztof Brozi ; Inność w kontekście imigracji – ogląd światopoglądu studentów. Studium interpretacyjne w świetle teorii standardu kulturowego Krzysztofa Brozi

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Otherness in the context of immigration: an overview of students’ worldview. An interpretation study in the light of the theory of cultural standard by Krzysztof Brozi  
Inność w kontekście imigracji – ogląd światopoglądu studentów. Studium interpretacyjne w świetle teorii standardu kulturowego Krzysztofa Brozi

Creator:

Misiejuk, Dorota

Subject and Keywords:

cultural standard   category of the self/the other   mentality  
standard kulturowy   kategoria swój/obcy   mentalność

Abstract:

The following text deals with analyses of the worldview regarding the concept of the Otherness of the young generation of Poles. Students’ statements were analysed. The subject of the analyses is the area of categorization of the Otherness in terms of motives, assumptions and intentions. By means of the focus group interview method, opinions were collected and analysed in terms of the assumptions and categorization made by the respondents. The key to operationalisation of the data collected in the research process is not to analyse the content of the opinions expressed but to predict mental categories that organise the thinking and decisions that build their relationship to immigrants. The theoretical basis of the research is Krzysztof J. Brozi’s theory of cultural standard and the theory of intercultural contact.  

Prezentowany poniżej tekst dotyczy analiz światopoglądu w zakresie konceptu Inności młodego pokolenia Polaków. Poddano analizie wypowiedzi studentów. Przedmiotem analiz jest obszar kategoryzacji Inności w zakresie motywów, założeń i intencji. Za pomocą metody badawczej zogniskowanego wywiadu grupowego zebrano opinie, które analizowano w kierunku założeń i kategoryzacji czynionych przez badanych. Kluczem operacjonalizacji danych zebranych w procesie postępowania badawczego nie jest analiza treści wyrażanych opinii ale przewidywanie kategorii mentalnych organizujących myślenie i decyzje, budujące ich stosunek do imigrantów. Podłożem teoretycznym przeprowadzonych badań jest teoria standardu kulturowego Krzysztofa J. Broziego oraz teoria kontaktu międzykulturowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:87325   ISSN 2451-2877

DOI:

10.23734/mcs.2017.2.047.056

Source:

Pdg P 345

Language:

pol

Relation:

Multicultural Studies 2/2017, s. 47-56.

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Dorota Misiejuk

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Dec 13, 2017

Number of object content hits:

250

Number of object content views in PDF format

307

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/92630

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information