PLMET:

click here to follow the link

Title:

Spór o „Solidarność”. Przypadek Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”

Creator:

Grabowiec, Piotr ; Golińczak, Marek

Subject and Keywords:

komunizm ; opozycja antykomunistyczna ; „Solidarność” ; społeczeństwo obywatelskie

Abstract:

Kiedy badamy działalność NSZZ „Solidarność” z lat 80. XX wieku, interesującą jest analiza wypowiedzi na jej temat ludzi, którzy tworzyli opozycję antykomunistyczną w Polsce. Każdy obserwator polskiej debaty publicznej zauważa z pewnością, że na dziedzictwo „S” powołują się dzisiaj wszyscy byli opozycjoniści, a nawet osoby z nią niezwiązane. Jak wiadomo, część środowisk tworzących różnego rodzaju organizacje czy środowiska antykomunistyczne skupiła się w 1980 roku wokół powstającego Związku. Najlepszym dowodem jest chociażby powstały w 1976 roku Komitet Obrony Robotników, który w roku 1980 ogłosił zakończenie swej działalności. Niezbyt wnikliwa obserwacja działalności rozmaitych grup może dawać jednak złudne przekonanie, że wszyscy w pełni identyfikowali się ze Związkiem. Kiedy bardziej dogłębnie zaczynamy badać działalność, publicystykę i wypowiedzi różnych działaczy okazuje się, że sprawa nie jest już tak oczywista. Dla uwidocznienia się różnic w ocenach szczególnym wydarzeniem stało się wprowadzenie w Polsce stanu wojennego w grudniu 1981 roku i delegalizacja „Solidarności”. Dychotomia poglądów, którą określają antonimy kompromis – bezkompromisowość, bezczynność - działanie były charakterystyczne dla dyskusji w opozycyjnych kręgach lat 80. XX wieku.

Place of publishing:

Toruń

Publisher:

Wydawnictwo Adam Marszałek

Contributor:

Sielezin, Jan Ryszard. Red. ; Wiszniowski, Robert. Red. ; Alberska, Małgorzata. Red. ; Chałupczak, Henryk. Rec. ; Wróbel, Sylwester. Rec.

Date created:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

doi:10.23734/26.17.029

Source:

Od historii myśli do praktyki politycznej. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Juchnowskiemu z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy naukowej. Redakcja naukowa: Jan Ryszard Sielezin, Robert Wiszniowski, Małgorzata Alberska. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Adam Marszałek

Autor opisu:

jk