Object

Title: Regional Game 2014. Voivodeship parliament elections ; Gra o regiony 2014. Wybory do sejmików województw

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Regional Game 2014. Voivodeship parliament elections  
Gra o regiony 2014. Wybory do sejmików województw

Creator:

Alberski, Robert. Red.   Cichosz, Marzena. Red.

Subject and Keywords:

local elections 2014   voivodeship parliaments   regional election campaigns   regional coalitions  
wybory samorządowe 2014   sejmiki wojewódzkie   kampanie wyborcze w regionach   koalicje regionalne

Abstract:

This monograph is the third published book about regional election competition in Poland. It was prepared by a team of 22 researchers from 13 polish academic centers. There are 20 articles published in it. 16 of them analyses how the competition look like in the voivodeship parliament election in all regions. All articles have similar structure. In their first parts authors describe situation in the regional parliament during the 2010-2014 term. They also depict the state of the coalitions, that rule in individual regions. Next parts describe the 2014 election campaign. They mainly focus on the electoral committees created by the main political parties and other regional entities. They describe how they conduct the candidate recruitment process for the electoral lists and what methods of endorsement they used. Articles end with an analysis of the voivodeship parliament election and they also describe the process of creating new regional coalitions that rule in individual region. The last four articles depict other issues connected with regional election. In first one regions are comparatively analyzed with their cultural, social and economic differences taken in consideration. The second one describes political parties and other local electoral entities human resources management. Third one deals with the issue of invalid votes in voivodeship parliament election. Finally, the last one analyses models of political rivalry on the regional level.In the publication readers will find answers for questions like: What type of strategies and tactics were used by political entities in the 2014 voivodeship parliament election? Did new political powers rise, which could break the dominance of main political parties in country councils? Did the methods of managing electoral campaigns have changed and how?  

Monografia ta jest trzecią z kolei publikacją dotyczącą rywalizacji wyborczej na poziomie polskich regionów. Została ona przygotowany przez 22-osobowy zespół badawczy, reprezentujący 13 ośrodków akademickich w Polsce. Zawiera ona łącznie 20 artykułów. Spośród nich 16 analizuje przebieg rywalizacji w wyborach do sejmików we wszystkich województwach. Wszystkie one posiadają podobną strukturę. W pierwszej części ich autorzy prezentują krótkie wprowadzenia, w których zaprezentowano specyfikę regionalnych scen politycznych, sytuację w sejmikach w trakcie kadencji 2010-2014 oraz kształt koalicji sprawujących władzę w poszczególnych regionach. Kolejne części zostały poświęcone kampaniom wyborczym w 2014 r., w tym także sposobowi rekrutacji kandydatów na listy wyborcze oraz metodom promocji komitetów wyborczych, zarówno reprezentujących partie polityczne, jaki i podmioty lokalne. Artykuły kończą się analizą wyników wyborów do sejmików wojewódzkich, przedstawiają także proces budowania koalicji przejmujących władzę w poszczególnych regionach. Pozostałe cztery artykuły poświęcone zostały: 1) analizie porównawczej regionów, uwzględniającej ich odmienności kulturowe, społeczne i ekonomiczne, 2) polityce kadrowej partii politycznych i innych podmiotów uczestniczących w rywalizacji wyborczej w regionach, 3) problemowi głosów w wyborach do sejmików wojewódzkich oraz 4) analizie wzorców rywalizacji politycznej w regionach. W publikacji Czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania, jakie strategie i taktyki stosowały podmioty polityczne w wyborach do sejmików województw w 2014 r., czy pojawiły się nowe siły polityczne, które zdołały przełamać dominację partii politycznych w „parlamentach regionalnych”, czy zmienił się sposób prowadzenia kampanii wyborczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Glajcar, Rafał. Rec.   Plecka, Danuta. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

monograph  
monografia

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:80027   ISBN: 978-83-934585-6-1   ISBN: 978-83-934585-2-3 (eBook)

DOI:

10.23734/26.17.021

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

jk

Object collections:

Last modified:

Dec 30, 2020

In our library since:

Nov 27, 2017

Number of object content hits:

973

Number of object content views in PDF format

1527

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/85265

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information