Object

Title: The Regency Council of the Kingdom of Poland and its bodies (1917–1918) ; Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (1917 – 1918)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The Regency Council of the Kingdom of Poland and its bodies (1917–1918)  
Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (1917 – 1918)

Creator:

Winnicki, Zdzisław Julian

Subject and Keywords:

Regency Council   Kingdom of Poland   Act of 5th November   Polish national administration   taking independence   Polish legislation   Polish Army   Józef Piłsudski   Aleksander Kakowski   Zdzisław Lubomirski   Józef Ostrowski  
Rada Regencyjna   Królestwo Polskie   Akt 5 listopada   polska administracja państwowa   odzyskanie niepodległości   legislacja polska   Polska Siła Zbrojna   Józef Piłsudski   Aleksander Kakowski   Zdzisław Lubomirski   Józef Ostrowski

Abstract:

This dissertation deals with emancipation body functioning in the Kingdom of Poland occupied by German and Austria-Hungary empires, which has been called together by both emperors on the request of active Polish circles of The Kingdom oriented on building a foundation of Polish nationality upon political line of a declaration of The Act of 5th November. The body, The Regency Council of the Kingdom of Poland (since 7th of October 1918 independent, united Polish nation) has called a government of The Kingdom and imposed an obligation of creation of the foundations of Polish centralised national administration in The Kingdom, with the presumption that this administration could be used on all territories of the reborn Polish nationality.Consecutive governments of The Kingdom have created completely ready public departments and developed basic legislation necessary for independent Polish national activity. This administration has been fully acquired and used by sovereign Polish authorities after 11th–14th November 1918.The Regency Council has acceded control over Royal Polish Army, created national bodies necessary for instantaneous takeover of all public divisions after the end of occupation, and on the 7th October 1918 announced the beginning of independent Polish country comprised of all partitioned lands. Structures and legislation of the bodies of The Regency Council has been fully acquired and used by the rebirthing country, and formal passing of the jurisdiction through passing all authority to Józef Piłsudski happened between 11th and 14th November 1918.This dissertation is analysing the process of effective formation of Polish civil and military administrations between 1917 and 1918, used in the first term of shaping The Second Polish Republic.  

Rozprawa dotyczy organu emancypacyjnego działającego w okupowanym przez cesarstwa niemieckie i austrowęgierskie Królestwie Polskim, który został powołany przez obu cesarzy na wniosek polskich aktywnych politycznie kręgów Królestwa zorientowanych na budowę zrębów państwowości polskiej w oparciu o linię polityczną deklaracji – Aktu 5 listopada 1916 r. Organ, Rada Regencyjna Królestwa Polskiego (od 7.10.1918 r. Państwa Polskiego) powołała rząd Królestwa i wdrożyła na niego obowiązki utworzenia zalążków polskiej centralnej administracji państwowej w Królestwie z założeniem by administracja ta mogła być wykorzystana dla całości terytorium odrodzonej państwowości polskiej.Kolejne rządy Królestwa utworzyły w pełni przygotowane resorty publiczne, opracowały podstawowe akty prawne niezbędne dla samodzielnej polskiej działalności państwowej. Administracja ta została w pełni przejęta i wykorzystana przez suwerenne władze polskie po 11/14.11.198 r.Rada Regencyjna objęła zwierzchnictwo nad Polską Siłą Zbrojną, utworzyła organy państwowe niezbędne dla natychmiastowego objęcia zarządu wszystkimi dziedzinami publicznymi państwa po ustaniu okupacji oraz ogłosiła 7.10.1918 r. powstanie niepodległego państwa polskiego złożonego z ziem wszystkich zaborów. Dorobek organizacyjny i legislacyjny systemu organów Rady Regencyjnej został przejęty i wykorzystany przez odradzające się państwo a formalne przejęcie kompetencji państwowych nastąpiło poprzez przekazanie władzy Józefowi Piłsudskiemu w dniach 11 – 14.11.1918 r. Rozprawa analizuje proces skutecznego tworzenia polskiej administracji cywilnej i wojskowej w latach 1917 – 1918 wykorzystanej w pierwszym okresie kształtowania się II Rzeczypospolitej Polskiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Wektory

Date issued:

2017

Detailed Type:

monograph  
monografia

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:80026

DOI:

10.23734/26.17.020

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Zdzisław Jan Winnicki   Copyright by Wydawnictwo Wektory

Autor opisu:

jk

Object collections:

Last modified:

Dec 30, 2020

In our library since:

Nov 27, 2017

Number of object content hits:

8 202

Number of object content views in PDF format

11010

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/85263

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information