Object

Title: Znaczenie elektronicznej administracji dla funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Znaczenie elektronicznej administracji dla funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Creator:

Błażewski, Maciej (1986- )

Subject and Keywords:

public consultation   administrative proceedings   public information bulletin   electronic means of communication   non-governmental organization   e-government  
środki komunikacji elektronicznej   konsultacje społeczne   organizacja pozarządowa   elektroniczna administracja   postępowanie administracyjne   biuletyn informacji publicznej

Abstract:

The provisions include a variety of ways of using the electronic means of communication which are connected with the activities of non-government organization and others charitable bodies. There are two aspects of this relationship: the active collaboration between these organizations and public bodies, and the gathering and publication of information of these organizations. Both aspects are relating to activities which are connected with transmission of information through electronic means of communication.  

Przepisy prawa przewidują zróżnicowane sposoby stosowania mechanizmów elektronicznej administracji w związku z działalnością organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Można wyróżnić dwa aspekty tego powiązania: aktywną współpracę tych organizacji z organami administracji publicznej oraz gromadzenie i publikowanie informacji dotyczących tych organizacji. Oba aspekty odnoszą się do czynności związanych z informacjami i ich przekazaniem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Zacharko, Lidia. Red.   Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79905   ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Maciej Błażewski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Oct 31, 2017

Number of object content hits:

367

Number of object content views in PDF format

516

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84917

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information