PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wczesnośredniowieczna biżuteria szklana z głównych ośrodków grodowych Śląska (Wrocław, Opole, Niemcza)

Creator:

Pankiewicz, Aleksandra   Siemianowska, Sylwia   Sadowski, Krzysztof

Subject and Keywords:

szklana biżuteria   wczesne średniowiecze   analizy składu chemicznego szkła   główne grody śląska   szlaki handlowe

Abstract:

Chociaż szklarstwo śląskie od ponad pół wieku było przedmiotem zainteresowań badaczy, stan publikacji wczesnośredniowiecznej biżuterii szklanej z najważniejszych ośrodków tego regionu pozostawiał wiele do życzenia. Przyczyną tego było poświęcanie większej uwagi kwestii istnienia w obrębie głównych grodów warsztatów szklarskich, niż stricte biżuterii. W sprawozdaniach z badań archeologicznych często nie uwzględniano także znalezisk szklanych ozdób lub nie publikowano ich ilustracji, w najlepszym wypadku zamieszczano jednobarwne ryciny, co związane jest ze standardem publikacji z minionego stulecia. Książka Wczesnośredniowieczna biżuteria szklana z głównych ośrodków grodowych Śląska (Wrocław, Opole, Niemcza) jest próbą stworzenia monografii ozdób szklanych z wymienionych grodów. Publikowane są w niej wszystkie lepiej zachowane fragmenty biżuterii, które były dostępne autorom. Opracowanie obejmuje zagadnienia związane z technologią wyrobu ozdób szklanych, ich funkcją i zagadnieniem proweniencji, przy czym starano się zdefiniować zarówno wyroby miejscowe, jak i określić, skąd konkretnie mogły pochodzić precjoza, które uznano za importy. Swego rodzaju novum stanowi analiza społeczno-gospodarcza biżuterii wczesnośredniowiecznej, której inni badacze poświęcają zazwyczaj dużo mniej uwagi. Publikacja opatrzona jest rozległym katalogiem zawierającym barwne fotografie i opisy wraz z danymi na temat miejsca odkrycia wszystkich zamieszczonych w nim zabytków. W katalogu zamieszczono także analizy składu chemicznego ponad 150 zabytków różnych ozdób szklanych, co stanowi najliczniejszą serię tego typu analiz biżuterii przeprowadzonych jak dotąd na terenie ziem polskich. Mamy nadzieję, że dzięki niniejszej publikacji Śląsk przestanie być przysłowiową „białą plamą” w opracowaniu wczesnośredniowiecznych ozdób szklanych, a kompleksowe przedstawienie zabytków z Wrocławia, Opola i Niemczy posłuży także badaczom innych regionów.

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Instytut Archeologii

Contributor:

Moździoch, Sławomir. Rec.

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978- 83-61416-77-7

DOI:

10.23734/22/17.003

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski and authors

Autor opisu:

TK