PLMET:

click here to follow the link

Title:

Archipelagi kultury. Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 w doświadczeniu społecznym. Raport z badań jakościowych.

Creator:

Błaszczyk, Mateusz ; Banaszak, Ewa ; Kajdanek, Katarzyna ; Pluta, Jacek

Subject and Keywords:

kultura miejska ; uczestnictwo w kulturze ; społeczny odbiór ESK ; Wrocław ; Europejska Stolica Kultury

Abstract:

Raport prezentuje wyniki rocznego projektu badawczego dotyczącego postaw mieszkańców Wrocławia wobec kultury udostępnianej w przestrzeni miejskiej (w tym także sposobów uczestnictwa w niej) oraz ich stosunku do Europejskiej Stolicy Kultury. Studia jakościowe, prowadzone w formie zogniskowanych wywiadów grupowych, pozwoliły wniknąć w badaną problematykę, ujawniając różnorodność i złożoność analizowanych fenomenów. Wyniki badań wskazują, iż sposoby doświadczania ESK związany były z nawykami uczestnictwa w kulturze, te zaś traktować należy jako następstwo rozumienia kultury oraz jej roli i miejsca w życiu jednostek.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski ; Biuro Festiwalowe IMPART 2016

Date created:

2017

Resource Type:

raport

Format:

application/pdf

Identifier:

click here to follow the link ; DOI 10.23734/26.17.010

Language:

pol

Is part of:

Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Uniwersytet Wrocławski ; © Copyright by Urząd Miasta Wrocławia ; © Copyright by Biuro Festiwalowe IMPART 2016

Autor opisu:

JK