Object

Title: Własność w prawie i gospodarce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Własność w prawie i gospodarce

Abstract:

Zbiór opracowań zawartych w tej pracy przedstawia zwięźle współczesny stan wiedzy na temat własności w gospodarce, widzianej z dwóch perspektyw: teorii i polityki gospodarczej oraz prawa dotyczących zagadnienia ochrony prawa własności ze względu na jego podmiot lub przedmiot oraz uregulowań ograniczających właścicieli w dysponowaniu tym prawem. Punktem wyjścia analiz aspektów ekonomicznych i prawnych przez jej autorów jest przedstawienie własności jako kategorii normatywnej filozoficznej i ekonomicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kalina-Prasznic, Urszula. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-65431-55-4

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jan 25, 2023

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84016

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information