Obiekt

Tytuł: Legal capacity and capacity to perform acts in law in Japanese civil law ; Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych w japońskim prawie cywilnym

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Legal capacity and capacity to perform acts in law in Japanese civil law  
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych w japońskim prawie cywilnym

Tytuł odmienny:

権利能力と行為能力は日本民法における

Twórca:

Piegzik, Michał A.

Temat i słowa kluczowe:

Japanese civil law   Mimpō   legal capacity in Japanese civil law   capacity to perform acts in Japanese civil law  
zdolność prawna w japońskim prawie cywilnym   japońskie prawo cywilne   Mimpō   zdolność do czynności prawnych w japońskim prawie cywilnym

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

The main goal of this article is to present the issue of legal capacity and legal capacity of natural persons and juridical persons in Japanese civil law. Although the Japanese Civil Code (jap. Mimpō) was adopted more than 100 years ago and significant amendment were passed in the last two decades, this subject has not been widely examined by Polish and foreign researchers. Japanese civil law, derived largely from the nineteenth-century Prussian BGB, enriched with basic French rules, underwent profound reforms after World War II, such as the implementation of Anglo-Saxon political principles and the redefinition of the legal capacity of people with the intellectual disability as well as legal persons and foundations. Although the current standards in Mimpō concerning legal capacity and the capacity to perform actions meet all the requirements of a democratic state of law and in many fields it is similar to the Polish Civil Code, some features constitute the uniqueness of Japanese legislation in this area.  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnienia zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych osób fizycznych i prawnych w japońskim prawie cywilnym. Pomimo upływu ponad 100 lat od przyjęcia japońskiego kodeksu cywilnego (jap. Mimpō) oraz uchwalenia w ostatnich dwóch dekadach istotnych nowelizacji temat ten nie został szerzej opracowany przez polskich i zagranicznych badaczy. Japońskie prawo cywilne, wywodzące się w znacznej mierze z XIX-wiecznego pruskiego BGB, wzbogacone o wzorce francuskie, po drugiej wojnie światowej przeszło kilkukrotnie gruntowną reformę, polegającą na implementowaniu anglosaskich zasad ustrojowych oraz redefinicji zdolności do czynności prawnych osób upośledzonych psychicznie, jak również osób prawnych i fundacji. Choć współcześnie normy zawarte w Mimpō dotyczące zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnej odpowiadają wszelkim wymaganiom demokratycznego państwa prawa oraz w wielu miejscach przypominają uregulowania przyjęte w polskim kodeksie cywilnym, zauważalne są pewne cechy, które stanowią o wyjątkowości japońskiego ustawodawstwa w tej materii.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2015

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79282   ISSN 2450-3932

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Michał A. Piegzik

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2021

Data dodania obiektu:

18 maj 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

672

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

936

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/83843

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji