Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wykorzystanie kary ograniczenia wolności w modelu problem-solving justice

Creator:

Burdziej, Stanisław

Subject and Keywords:

sprawiedliwość naprawcza   kary wolnościowe   sprawiedliwość terapeutyczna

Description:

Częśc. materiały z konferencji pt.: "Kara ograniczenia wolności w perspektywie nowych założeń polityki kryminalnej w Polsce", Wrocław, 25-26 lutego 2016 r.

Abstract:

Wykorzystanie kary ograniczenia wolności w modelu problem-solving justiceW artykule przedstawiono rozwijany w USA od początku lat 80. XX wieku model problem-solving justice, czyli podejście nastawione na wykorzystanie instytucji szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości do rozwiązywania niektórych problemów społecznych, będących przyczyną cyklicznych nawrotów do przestępczości. Omówiono główne założenia wspomnianego modelu, a także zakres i formy działania tzw. „sądów problemowych”. Wskazano również na niektóre problemy i wyzwania, związane z funkcjonowaniem modelu, a także – poddano rozwadze możliwość implementacji niektórych rozwiązań w kontekście polskim.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kwieciński, Adam Red.   Szostak, Maciej Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-35-6

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 86)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Stanisław Burdziej

Autor opisu:

TK