Object

Title: Problems of human rights protection in Poland ; Problemy ochrony praw człowieka w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problems of human rights protection in Poland  
Problemy ochrony praw człowieka w Polsce

Creator:

Koba, Laura

Subject and Keywords:

prawa człowieka   społeczeństwo obywatelskie   transformacja systemowa

Description:

Materiały z VI Seminarium Naukowego pt.: Prawa człowieka w Polsce. 25 lat transformacji systemowej, Wrocław, październik 2014 r.  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

During the 26 years of political transformation in Poland the attitude of society to the newly reformed state has slowly been changing. On the one hand there is the awakening conscious-ness of homo civicus, i.e. a member of civil society; on the other hand there still are many people who demand care from the state. The threat to the young democracy is populists, who are able to convince part of the population. A serious problem is education towards strength-ening the rule of law and learning responsibility for oneself and one’s community. Only the awareness of human rights and forming proper relations between the individual and the au-thorities can guarantee the emergence of a real civil state. Citizens should participate to a greater extent in public decision-making.  

W ciągu 26 lat transformacji systemowej w Polsce powoli się zmienia nastawienie społeczeństwa do roli państwa. Z jednej strony następuje przebudzenie homo civicus oznaczające członka społeczeństwa obywatelskiego, z drugiej strony nadal jest wiele osób biernie oczekujących opieki ze strony państwa, nie mających poczucia sprawstwa. Poważnym problemem w państwie jest edukacja na rzecz wzmocnienia praworządności i uczenia odpowiedzialności za siebie i swoją społeczność. Tylko świadomość praw człowieka i budowanie właściwych relacji między jednostką a państwem może być gwarantem prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Leszczenko, Larysa. Red.   Szablicka-Żak, Jolanta (1952- ). Red.   Duda, Renata. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79247   ISBN 978-83-65431-28-8

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 80)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Laura Koba

Autor opisu:

TK   WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

May 5, 2017

Number of object content hits:

697

Number of object content views in PDF format

783

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82874

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Problemy ochrony praw człowieka w Polsce Mar 23, 2023

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information