Object

Title: Pro publico bono – idee i działalność

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pro publico bono – idee i działalność

Subject and Keywords:

Kościół katolicki   Franciszek Ksawery Fierich   Królestwo Polskie   Dominik Krysiński   Stanisław Węgrzecki   Jan Wincenty Bandtkie   proces toruński   Jan z Salisbury   Zakat al-fitr   Armia Kontynentalna   James Harrington   rzymskie prawo karne   integracja europejska   Andrzej Frycz Modrzewski   epitaphios logos   Romuald Hube   sadaq   Unia Europejska   Karol Modzelewski   armie obywatelskie   ks. Wacław Bliziński   Niccolo Machiavelli   ksiądz Franciszek Ksawery Szaniawski   informatorzy w prawie rzymskim   Themis Polska   Platon   kardynał Adam Sapieha   Jean Bodin   Koran   ród Frei von Dhern   Książę Adam Jerzy Czartoryski   Jan Kanty Wołowski   Kodeks Napoleona   PRL   Kazimierz IV Jagiellończyk   diobelia   Lisków   Pro publico bono   Arystoteles   Księstwo Warszawskie   Jan Olszewski   Jan Jakub Rousseau   adynatoi   Perykles   Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej   Pius XI   Zbigniew Oleśnicki   Marek T. Cycero   Jacek Kuroń   theorikon   Włodzimierz Spasowicz   August Heylman   Jan Długosz   Konkordat z 1925 r.   Ulpian   II Rzeczpospolita   św. Tomasz z Akwinu   PZPR   pomoc społeczna w polis

Abstract:

Idea dobra wspólnego, którą zapoczątkował znakomity filozof i myśliciel polityczny Arystoteles, stanowi ciągle przedmiot rozważań dla teoretyków oraz historyków państwa i prawa. Przez wieki rolę zasady pro publico bono, jako podstawowej reguły funkcjonowania społeczności ludzkiej, rozwijali św. Tomasz z Akwinu, Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Andrzej Frycz Modrzewski, Jan Jakub Rousseau i wielu innych myślicieli politycznych. Dzisiaj zasada działania dla dobra wspólnego nie straciła na swojej aktualności. Niniejszy tom poświęcony jest idei pro publico bono rozwijanej na przestrzeni wieków. Składa się ze słowa wstępnego i piętnastu merytorycznych rozdziałów. Poruszają one podejście do dobra wspólnego w czasach antycznych, średniowieczu, czasach nowożytnych w XIX i XX wieku. Redaktorzy książki wyrażają nadzieję, że oddana do rąk czytelnika pozycja pt. Pro publico bono – idee i działalność przyczyni się do lepszego zrozumienia tej szczytnej idei wspólnoty ludzkiej. Redaktorzy pragną, aby dzieło to było nie tylko materiałem naukowym dla prawników, historyków, politologów, ale także dla polityków, którzy przecież zasadę pro publico bono powinni stosować w swojej codziennej działalności społeczno-politycznej na rzecz państwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszał, Maciej (1968- ). Red.   Przygodzki, Jacek. Red.   Ławnikowicz, Grzegorz. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-65431-31-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 84)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82731

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information