Obiekt

Tytuł: Formalism of public administration operation as an imperfect derivative of rule of law ; Formalizm działania administracji publicznej jako niedoskonała pochodna zasady praworządności

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Formalism of public administration operation as an imperfect derivative of rule of law  
Formalizm działania administracji publicznej jako niedoskonała pochodna zasady praworządności

Twórca:

Niżnik-Dobosz, Iwona

Temat i słowa kluczowe:

formalism of public administration operation   formality and formalisation of legal norms  
formalność i sformalizowanie norm prawnych   formalizm działania administracji publicznej

Abstrakt:

In prism of relation to law of public administration as a subject executing law, referring to A. Błaś’s stances, the author represents requirements and implications of legal regulation of discretion in public administration operation. Subsequently she moves to a notion of law as an instrument formalising law subjects’ behaviour and to public administration formalism understood as a discrepancy in this operation (product of operation) between a principle and a rule; a wording and a spirit of law; hence as an invariable and eternal problem of organising, synchronising relations between lex and ius.  

Na kanwie związania prawem administracji publicznej jako podmiotu wykonującego prawo, w nawiązaniu do poglądów A. Błasia, autorka prezentuje wymogi i konsekwencje prawnej regulacji dyskrecjonalności i uznaniowości działania administracji publicznej. Następnie przechodzi do pojęcia prawa jako instrumentu formalizowania zachowania podmiotów prawa i do formalizmu administracji publicznej rozumianego jako rozdźwięk w tym działaniu (produkcie działania) między zasadą a regułą; literą a duchem prawa; czyli jako nieodmiennego i odwiecznego problemu uporządkowania, zsynchronizowania relacji między lex a ius.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Data wydania:

2016

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79107   ISBN 978-83-65431-23-3

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Iwona Niżnik-Dobosz

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 maj 2021

Data dodania obiektu:

28 mar 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

527

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

718

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82625

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji