Obiekt

Tytuł: Some comments on the legal forms of administrative actions in terms of access to firearms ; Kilka uwag o prawnych formach działania administracji w zakresie dostępu do broni palnej

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Some comments on the legal forms of administrative actions in terms of access to firearms  
Kilka uwag o prawnych formach działania administracji w zakresie dostępu do broni palnej

Autor:

Mikowski, Rafał

Temat i słowa kluczowe:

material-technical activities   the permit for a firearm   firearm registration   administrative act  
akt administracyjny   czynności materialno-techniczne   pozwolenie na broń palną   rejestracja broni palnej

Abstrakt:

In this article key issues related to access to firearms in Poland were discussed, taking into account the administrative and legal methods of regulation and current threats both in Poland and throughout the world. Selected issues concerning types of firearms, categories of permits for firearms, firearm registration obligations, conditions of storage of firearms or carrying of firearms are presented succinctly in the light of some form of administrative action. The law of 21 May 1999 on weapons and ammunition together with selected implementing acts was subjected to a synthetic analysis. In the light of these regulations, the leading role of the administrative decision on the subject of access to firearms and ensuring the safety of their use was discussed. Also the material-technical activities as those which play a complementary role in this matter were pointed out.  
W artykule poruszone zostały podstawowe kwestie związane z dostępem do broni palnej w Polsce, przy uwzględnieniu administracyjnoprawnej metody regulacji oraz aktualnych zagrożeń tak w Polsce, jak i na świecie. Wybrane zagadnienia dotyczące rodzajów broni palnej, kategorii pozwoleń na broń, obowiązku rejestracji broni, warunków przechowywania broni palnej czy noszenia broni palnej przedstawione zostały zwięźle w świetle wybranych form działania administracji. Syntetycznej analizie poddana została ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji wraz z wybranymi aktami wykonawczymi. W świetle tych regulacji omówiono wiodącą rolę decyzji administracyjnej w tematyce dostępu do broni palnej i zapewnieniu bezpieczeństwa jej używania. Wskazano także na czynności materialno-techniczne jako te, które pełnią rolę uzupełniającą w przedmiotowej materii.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Data wydania:

2016

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79106

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Rafał Mikowski

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 maj 2021

Data dodania obiektu:

28 mar 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 535

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

2562

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82624

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji