Object

Title: Systems of Public Administration in Civil Society (German Experience) ; Ustrój administracji publicznej społeczeństwa obywatelskiego (z doświadczeń niemieckich)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Systems of Public Administration in Civil Society (German Experience)  
Ustrój administracji publicznej społeczeństwa obywatelskiego (z doświadczeń niemieckich)

Creator:

Miemiec, Marcin

Subject and Keywords:

direct and cooperative democracy   public administration in Germany   forms of indirect   civil municipality   participation of citizens in exercising public power  
udział obywatela w sprawowaniu władzy publicznej   formy demokracji pośredniej   gmina obywatelska   ustrój administracji publicznej w Niemczech   bezpośredniej i kooperacyjnej

Abstract:

German governmental administration is located within the framework of both the federation’s structure and lands – while German local government is an element of lands’ administration only. Such dual public administration has been influenced by German citizens in traditional legal forms as a result of direct and indirect democracy. Now, a new and dynamic phenomenon of emerging forms of cooperative democracy can be identified within local government. These forms include: participation of citizens in planning procedures, civil fora, mediation proceedings, and framing civic budgets. All these forms are substantial elements of civil municipality.  

Niemiecka administracja rządowa jest usytuowana w strukturze federacji i krajów związkowych. Administracja samorządowa jest elementem administracji krajów związkowych. Obywatele niemieccy wpływają na administracje publiczną w tradycyjnych formach prawnych demokracji pośredniej i bezpośredniej. Nowym, dynamicznym zjawiskiem są kształtujące się formy demokracji kooperacyjnej w samorządzie terytorialnym, takie jak udział obywateli w procedurach planistycznych, w forach obywatelskich, w postępowaniach mediacyjnych, w tworzeniu budżetu obywatelskiego. Są one istotnym elementem gminy obywatelskiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79105   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marcin Miemiec

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

1 127

Number of object content views in PDF format

1468

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82623

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information