Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ustrój administracji publicznej społeczeństwa obywatelskiego (z doświadczeń niemieckich)

Creator:

Miemiec, Marcin

Subject and Keywords:

udział obywatela w sprawowaniu władzy publicznej   formy demokracji pośredniej   gmina obywatelska   ustrój administracji publicznej w Niemczech   bezpośredniej i kooperacyjnej

Abstract:

Niemiecka administracja rządowa jest usytuowana w strukturze federacji i krajów związkowych. Administracja samorządowa jest elementem administracji krajów związkowych. Obywatele niemieccy wpływają na administracje publiczną w tradycyjnych formach prawnych demokracji pośredniej i bezpośredniej. Nowym, dynamicznym zjawiskiem są kształtujące się formy demokracji kooperacyjnej w samorządzie terytorialnym, takie jak udział obywateli w procedurach planistycznych, w forach obywatelskich, w postępowaniach mediacyjnych, w tworzeniu budżetu obywatelskiego. Są one istotnym elementem gminy obywatelskiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marcin Miemiec

Autor opisu:

TK