Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Partycypacja społeczna w prawie administracyjnym – wybrane zagadnienia na tle ustawodawstwa niemieckiego

Creator:

Kusiak-Winter, Renata

Subject and Keywords:

partycypacja społeczna ; Niemcy ; prawo administracyjne

Abstract:

Ważnym uzupełnieniem partycypacji obywatelskiej jest partycypacja społeczna. Wybrane przykłady legislacji federalnej i poszczególnych krajów związkowych Niemiec uświadamiają, że realizacja idei demokratycznego państwa prawa wymaga od władz publicznych prowadzenia rzetelnej polityki informacyjnej oraz wprowadzenia form dialogu społecznego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red. ; Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Renata Kusiak-Winter

Autor opisu:

TK