Obiekt

Tytuł: Democratic state of the party as the subject of research of the administrative science ; Demokratyczne państwo partii jako przedmiot badań nauki administracji

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Democratic state of the party as the subject of research of the administrative science  
Demokratyczne państwo partii jako przedmiot badań nauki administracji

Autor:

Jeżewski, Jan

Temat i słowa kluczowe:

state   administration   policy   political parties   pluralism   democracy   civil service  
demokracja   partie polityczne   służba cywilna   państwo   polityka   pluralizm   administracja

Abstrakt:

Portraying the influence of the political party for the functioning of public administration is a purpose of the article. They are discussed in sequence: European and American concepts of the administrative policy, the political pluralism, the rules of the majority (tyranny of the majority), adverse impact of the political party for function of the civil service as well as the liquidation of the democratic institution of the legal control over the ruling party.  
Ukazanie wpływu partii politycznych na działanie administracji publicznej jest celem tego artykułu. Omówione są kolejno: europejskie i amerykańskie koncepcje polityki administracyjnej, pluralizm polityczny, rządy większości („tyrania większości”), negatywny wpływ partii na działanie służby cywilnej, a także likwidacja instytucji prawnej kontroli nad rządząca partią.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Data wydania:

2016

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79095

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Jan Jeżewski

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 maj 2021

Data dodania obiektu:

28 mar 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

246

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

401

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82613

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji