Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Demokratyczne państwo partii jako przedmiot badań nauki administracji

Creator:

Jeżewski, Jan

Subject and Keywords:

demokracja   partie polityczne   służba cywilna   państwo   polityka   pluralizm   administracja

Abstract:

Ukazanie wpływu partii politycznych na działanie administracji publicznej jest celem tego artykułu. Omówione są kolejno: europejskie i amerykańskie koncepcje polityki administracyjnej, pluralizm polityczny, rządy większości („tyrania większości”), negatywny wpływ partii na działanie służby cywilnej, a także likwidacja instytucji prawnej kontroli nad rządząca partią.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jan Jeżewski

Autor opisu:

TK