Obiekt

Tytuł: Public administration under the rule of the public procurement law ; Administracja publiczna pod rządami prawa zamówień publicznych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Public administration under the rule of the public procurement law  
Administracja publiczna pod rządami prawa zamówień publicznych

Autor:

Guziński, Maciej

Temat i słowa kluczowe:

the contracting authority   the inspection body   public procurement   public administration   the contractor  
administracja publiczna   wykonawca   zamawiający   jednostka kontrolująca   zamówienia publiczne

Abstrakt:

In the implementation of public tasks in the public contract public administration entities perform different roles, in accordance with the provisions of the Public Procurement Act. There are in the process of public procurement as a contracting entity – the entity awarding of public contracts. As a contractor – the entity applying for the awarding. President of the Public Procurement Office as an authority acts as an entity controls the award of the contract.  
Przy realizacji zadań publicznych w trybie zamówienia publicznego, podmioty administracji publicznej pełnią różne role, podlegając w tym zakresie regulacji ustawowej. Przede wszystkim występują w procesie udzielania zamówienia publicznego jako zamawiający – podmioty udzielające zamówienia publicznego. Niemniej niektóre z tych podmiotów występować mogą jako wykonawcy – podmioty ubiegające się o zamówienie, realizujące zamówienie. Natomiast Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, jako centralny organ administracji rządowej, pełni rolę organu kontrolującego zgodność postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami prawa.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Data wydania:

2016

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79091

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Maciej Guziński

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 maj 2021

Data dodania obiektu:

28 mar 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

730

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1062

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82609

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji