Obiekt

Tytuł: Can economically useful purpose be an exclusive statutory purpose of a foundation? ; Czy cel gospodarczo użyteczny może być wyłącznym celem statutowym fundacji

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Can economically useful purpose be an exclusive statutory purpose of a foundation?  
Czy cel gospodarczo użyteczny może być wyłącznym celem statutowym fundacji

Autor:

Blicharz, Jolanta

Temat i słowa kluczowe:

economically useful purpose   foundation   public task   services of general interest   public interest  
cel zarobkowy   cel użyteczny gospodarczo   działalność statutowa   cel użyteczny społecznie   fundacja

Abstrakt:

Legislator’s admission of foundation’s activity, directed towards economical utility, shows that it comes to such kind of its activity which is performed in public interest. Regardless of, in what way the term ‘economical utility’ will be defined, we can assume tentatively that (despite of many controversies, the name included) it is a reflection of statutory public benefit activity (which can be run both as payable or non-payable activity), related to provision of services which aim is to fulfill specific public needs in the scope of concrete public tasks, i.e. services of general interest.  
Dopuszczenie przez ustawodawcę działalności fundacji nakierowanej na gospodarczą użyteczność wskazuje, że chodzi tylko o taki jej rodzaj, który jest realizowany w interesie publicznym. Bez względu na to, jak się ostatecznie zdefiniuje pojęcie „gospodarczej użyteczności”, wstępnie można przyjąć (mimo sporności wielu kwestii łącznie z samą nazwą), że jest odzwierciedleniem statutowej działalności pożytku publicznego (prowadzonej jako działalność nieodpłatna lub odpłatna) odnoszącej się do świadczenia usług, które mają na celu zaspokajanie konkretnych potrzeb społecznych w ramach określonych zadań publicznych, a więc usług społecznie użytecznych.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Data wydania:

2016

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79083

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Jolanta Blicharz

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

25 paź 2021

Data dodania obiektu:

28 mar 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

749

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1089

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82596

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji