Object

Title: Transnational identity of Lower Silesia as an important factor of trans-border cooperation ; Ponadnarodowa tożsamość Dolnego Śląska jako istotna przesłanka transgranicznej kooperacji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Transnational identity of Lower Silesia as an important factor of trans-border cooperation  
Ponadnarodowa tożsamość Dolnego Śląska jako istotna przesłanka transgranicznej kooperacji

Creator:

Ławniczak, Artur (1960- )

Subject and Keywords:

panethnicity   proximity   Germany   Poland   pluralism   Bohemia  
Polska   Niemcy   sąsiedztwo   supraetniczność   pluralizm   Czechy

Abstract:

Lower Silesia is a particular region, because from time immemorial it has been located in the transition zone between Poland, Czechia and Germany. In its complicated history we will find all the relevant European paradigm threads, forming a matrix for its present shape, which is the result of its confusing past. This results in the fact that today, as in the past, in the western part of the Silesian Basin without much difficulty there may be found an inspiring multi-ethnicity generating the creative identity of Lower Silesians.  

Dolny Śląsk jest szczególnym regionem, ponieważ od niepamiętnych czasów znajduje się w przejściowej strefie między Polską, Czechami a Niemcami. W jego skomplikowanej historii odnajdziemy wszystkie istotne dla europejskiego paradygmatu wątki, stanowiące osnowę dla jego dzisiejszego kształtu, będącego wypadkową zagmatwanej przeszłości. Skutkuje ona tym, że współcześnie, podobnie jak w przeszłości, bez większego trudu odnajdziemy w zachodniej części Kotliny (Niziny) Śląskiej inspirującą wieloetniczność, generującą kreatywną tożsamość Dolnoślązaków.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79073   ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Artur Ławniczak

Object collections:

Last modified:

Jul 13, 2023

In our library since:

Mar 21, 2017

Number of object content hits:

326

Number of object content views in PDF format

436

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82550

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information