Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Usługi z zakresu pomocy społecznej i oświatowej finansowane dotacjami z budżetu gminy a podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług

Creator:

Szymańska, Mieczysława

Subject and Keywords:

przeznaczenie dotacji na pokrycie wydatków   zwrot wydatków   wykonywanie w zastępstwie gminy zadań z zakresu użyteczności publicznej   bezpośredni wpływ dotacji na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych

Description:

Stan prawny na 31.12.2015 r.

Abstract:

Poruszone w poniższym artykule zagadnienie dotyczy konsekwencji podatkowych w podatku od towarów i usług związanych z uzyskiwaniem przez organizacje pozarządowe oraz prywatne podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i edukacji, należących do zadań organów administracji rządowej i samorządowej. Wykonywanie w zastępstwie gminy zadań przez podmioty prywatne, będące podatnikami VAT, wywołuje określone następstwa w zakresie podatku od towarów i usług, w szczególności w obszarze ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania VAT do świadczonych przez nich usług pomocy społecznej czy też usług edukacyjnych, dotowanych przez gminę lub Skarb Państwa (Ministerstwo Edukacji). Powstaje problem, czy dotacje uzyskiwane przez podmioty prywatne na realizację zadań powierzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie świadczenia usług pomocy społecznej i w zakresie usług edukacyjnych podlegają regulacjom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. wchodzą do podstawy opodatkowania tym podatkiem?

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Zalcewicz, Anna. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-06-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych ; nr 1)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Mieczysława Szymańska

Autor opisu:

TK