Object

Title: Taxable base for tax on goods and services in terms of services concerning educational support and social welfare financed with subsidies received from Municipality ; Usługi z zakresu pomocy społecznej i oświatowej finansowane dotacjami z budżetu gminy a podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Taxable base for tax on goods and services in terms of services concerning educational support and social welfare financed with subsidies received from Municipality  
Usługi z zakresu pomocy społecznej i oświatowej finansowane dotacjami z budżetu gminy a podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług

Creator:

Szymańska, Mieczysława

Subject and Keywords:

przeznaczenie dotacji na pokrycie wydatków   zwrot wydatków   wykonywanie w zastępstwie gminy zadań z zakresu użyteczności publicznej   bezpośredni wpływ dotacji na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych

Description:

Stan prawny na 31.12.2015 r.

Abstract:

The issue considered in the following article refers to the consequences regarding tax on goods and services in relation to the acquisition of subsidies by non-governmental organizations and private entities. Such institutions operate in accordance with the Act of 24 April 2003 on public benefit activity and voluntary work and are allowed to be granted subsidies for performing tasks ranging from social care to education, for which governmental and self-governmental institutions are also responsible. The situation in which these private entities – VAT payers – perform tasks in substitution for Municipality affects taxation on goods and services. The particular difficulty arises in connection with a manner of determination of a correct taxable base of VAT by the said entities for the social support services or educational activities performed by them, but funded by Municipality or the State Treasury (the Ministry for Education). Therefore, a question has arisen whether or not the subsidies granted to the private entities for the performance of tasks of social care and education, assigned by local self-governments, are subject to the regulations of the Act of 11 March 2004 on tax on goods and services, i.e. if the subsidies are to be included in the taxable base of value added tax.  

Poruszone w poniższym artykule zagadnienie dotyczy konsekwencji podatkowych w podatku od towarów i usług związanych z uzyskiwaniem przez organizacje pozarządowe oraz prywatne podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i edukacji, należących do zadań organów administracji rządowej i samorządowej. Wykonywanie w zastępstwie gminy zadań przez podmioty prywatne, będące podatnikami VAT, wywołuje określone następstwa w zakresie podatku od towarów i usług, w szczególności w obszarze ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania VAT do świadczonych przez nich usług pomocy społecznej czy też usług edukacyjnych, dotowanych przez gminę lub Skarb Państwa (Ministerstwo Edukacji). Powstaje problem, czy dotacje uzyskiwane przez podmioty prywatne na realizację zadań powierzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie świadczenia usług pomocy społecznej i w zakresie usług edukacyjnych podlegają regulacjom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. wchodzą do podstawy opodatkowania tym podatkiem?

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Zalcewicz, Anna. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79017   ISBN 978-83-65431-06-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych ; nr 1)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Mieczysława Szymańska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 27, 2022

In our library since:

Mar 14, 2017

Number of object content hits:

242

Number of object content views in PDF format

339

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82436

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information