Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wolność sumienia i wyznania a nauczanie religii w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Creator:

Szczepaniak, Damian

Subject and Keywords:

prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami ; wolność sumienia i wyznania ; model fakultatywnego/obligatoryjnego nauczania religii ; szkoła publiczna ; Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ; model zintegrowanego/równoległego nauczania religii ; Europejski Trybunał Praw Człowieka

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red. ; Jurczyk, Tomasz. Red. ; Gutierrez, Patryk. Red. ; Grabowska, Sabina. Rec. ; Grabowski, Radosław. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-59-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 63)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights

Rights holder:

Copyright by Damian Szczepaniak

Autor opisu:

TK