Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Tendencje manifestowania litewskiej narodowej i kulturowej tożsamości na emigracji

Creator:

Strakšienė, Diana   Radzevičienė, Liuda

Subject and Keywords:

emigracja   tożsamość kulturowa   religia

Abstract:

Emigracja staje się obecnie zjawiskiem globalnym dotyczącym społeczeństw na całym świecie, stąd też rozpoznanie cech charakterystycznych manifestowania tożsamości narodowej emigrantów może dostarczyć wskaźników do zrównoważonej egzystencji w społeczeństwie. Artykuł analizuje doświadczenia osób na emigracji, ujawniając tendencje do zmian w obszarze tożsamości narodowej. Badania przeprowadzono za pomocą częściowo ustrukturalizowanych wywiadów, w ramach których zastosowano bloki semantyczne odzwierciedlając manifestowanie się tożsamości kulturowej oraz ocenę własną Litwinów związaną z doświadczaniem świadomości indywidualnej tożsamości narodowej, ukazując kulturowe i religijne tradycje na emigracji. Jak pokazują badania, kulturowe oraz religijne otoczenie, podobnie jak uwzględnianie tradycji narodowych są kluczowe w procesie wzmacniania tożsamości kulturowej osób przebywających na emigracji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2451-2877

DOI:

10.23734/mcs.2016.2.031.040

Source:

Pdg P 345

Language:

eng

Relation:

Multicultural Studies 2/2016, s. 31-40.

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Diana Strakšienė   Copyright by Liuda Radzevičienė

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.