Object

Title: The tendencies of manifestation of Lithuanian national cultural identity in emigration ; Tendencje manifestowania litewskiej narodowej i kulturowej tożsamości na emigracji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The tendencies of manifestation of Lithuanian national cultural identity in emigration  
Tendencje manifestowania litewskiej narodowej i kulturowej tożsamości na emigracji

Creator:

Strakšienė, Diana   Radzevičienė, Liuda

Subject and Keywords:

emigration   cultural identity   religion  
emigracja   tożsamość kulturowa   religia

Abstract:

Emigration is becoming a global issue throughout the world, and the cognition of characteristics of manifestations of emigration people’s national identity provides preconditions for sustainable existence of society. The article analyses experiences of people in the emigration situation, revealing the tendencies of changes in the national identity. The semi-structured interview comprised semantic blocks reflecting the manifestations of the cultural identity and self-value of Lithuanians: experiences of awareness of the individual national identity; enshrining of cultural and religious traditions in emigration. It has been found out that cultural and religious milieus as well as the enshrining national traditions are significant in supporting the cultural identity of people living in emigration.  

Emigracja staje się obecnie zjawiskiem globalnym dotyczącym społeczeństw na całym świecie, stąd też rozpoznanie cech charakterystycznych manifestowania tożsamości narodowej emigrantów może dostarczyć wskaźników do zrównoważonej egzystencji w społeczeństwie. Artykuł analizuje doświadczenia osób na emigracji, ujawniając tendencje do zmian w obszarze tożsamości narodowej. Badania przeprowadzono za pomocą częściowo ustrukturalizowanych wywiadów, w ramach których zastosowano bloki semantyczne odzwierciedlając manifestowanie się tożsamości kulturowej oraz ocenę własną Litwinów związaną z doświadczaniem świadomości indywidualnej tożsamości narodowej, ukazując kulturowe i religijne tradycje na emigracji. Jak pokazują badania, kulturowe oraz religijne otoczenie, podobnie jak uwzględnianie tradycji narodowych są kluczowe w procesie wzmacniania tożsamości kulturowej osób przebywających na emigracji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78731   ISSN 2451-2877

DOI:

10.23734/mcs.2016.2.031.040

Source:

Pdg P 345

Language:

eng

Relation:

Multicultural Studies 2/2016, s. 31-40.

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Diana Strakšienė   Copyright by Liuda Radzevičienė

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Jan 2, 2017

Number of object content hits:

118

Number of object content views in PDF format

136

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80540

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information