Obiekt

Tytuł: Controlled games: motif of child’s play in early modernDutch literature ; Zabawy kontrolowane, czyli motyw zabawy we wczesnonowożytnej literaturze niderlandzkiej

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Controlled games: motif of child’s play in early modernDutch literature  
Zabawy kontrolowane, czyli motyw zabawy we wczesnonowożytnej literaturze niderlandzkiej

Autor:

Kozikowska, Joanna

Temat i słowa kluczowe:

children’s games   motif of play   early modern period   Dutch literature   early modern literature   didactic literature   Humanism   Reformation   humanistic pedagogicalideas,   Jacob Cats   Erasmus of Rotterdam   Juan Luis Vives   Christiaan Huygens  
zabawy dziecięce   motyw zabawy   okres wczesnonowożytny   literatura niderlandzka   literatura wczesnonowożytna   literatura dydaktyczna   humanizm   reformacja   humanistyczne idee wychowawcze   Jacob Cats   Erazm z Rotterdamu   Juan Luis Vives   Christiaan Huygens

Abstrakt:

The aim of this article is to analyse the motif of play appearing in early modernDutch literature, from the perspective of the humanistic pedagogical ideas. These werehumanist educators, such as Erasmus of Rotterdam and Juan Luis Vives, who started torecognize the pedagogical and educational benefits of game playing. The author discussesa manner in which the humanistic pedagogical ideals are reflected in the domainof the didactic literature, propagating ideal patterns of behavior. The paper addressesthe mentioned problem by analyzing the phenomenon of play present in the one of themost popular Dutch didactic treatises Marriage (Houwelyck, 1625) of 17th-century poetand moralist Jacob Cats (1577–1660). It turns out that the motif of play presented in thetreatise affects different contexts: educational, pedagogical and moral. Furthermore, thepoet evaluates the concept of play by making a distinction between good and badgames. This division serves him as a metaphor of an ideal and non-ideal upbringing andparenthood. The analysis also shows that by recognizing the educational benefits of thisform of entertainment, play, unless purposeful and useful, raises moral doubts, what,according to Jacob Cats and the mentioned humanist educators, has constituted its existencein the child’s world  
Celem niniejszego artykułu jest analiza motywu zabawy obecnego we wczesnonowożytnej literaturze niderlandzkiej, z perspektywy humanistycznej myśli pedagogicznej. To właśnie humaniści, jak Erazm z Rotterdamu czy Juan Luis Vives, zaczęli dostrzegać wychowawcze i edukacyjne walory zabawy. Rozważaniom poddano sposób, w jaki humanistyczne idee pedagogiczne znajdują swoje odzwierciedlenie na płaszczyźnie wczesnonowożytnej literatury dydaktycznej, propagującej idealne modele postępowania. W tym celu przeanalizowano fenomen zabawy obecny w jednym z najpoczytniejszych niderlandzkich traktatów dydaktycznych Małżeństwo (Houwelyck, 1625) siedemnastowiecznego poety–moralisty Jacoba Catsa (1577–1660). Okazuje się, że zaprezentowanyw traktacie motyw zabawy dotyka różnych kontekstów: edukacyjnego, wychowawczego i moralnego. Sama zabawa została natomiast poddana przez poetę wartościowaniu, poprzez wyróżnienie zabaw dobrych i złych. Podział ten posłużył autorowi jako metafora idealnego i nieidealnego wychowania i rodzicielstwa. Przeprowadzona analiza wykazała również, że dzięki wskazaniu walorów edukacyjnych tej formy rozrywki, zabawa, o ile celowa i pożyteczna, przestała budzić wątpliwości moralne, co, według Jacoba Catsa i omawianych humanistów, konstytuowało jej istnienie w świecie dziecka. Celem niniejszego artykułu jest analiza motywu zabawy obecnego we wczesnonowożytnej literaturze niderlandzkiej, z perspektywy humanistycznej myśli pedagogicznej.To właśnie humaniści, jak Erazm z Rotterdamu czy Juan Luis Vives, zaczęli dostrzegać wychowawcze i edukacyjne walory zabawy. Rozważaniom poddano sposób,w jaki humanistyczne idee pedagogiczne znajdują swoje odzwierciedlenie na płaszczyźnie wczesnonowożytnej literatury dydaktycznej, propagującej idealne modele postępowania. W tym celu przeanalizowano fenomen zabawy obecny w jednym z najpoczytniejszychniderlandzkich traktatów dydaktycznych Małżeństwo (Houwelyck, 1625) siedemnastowiecznegopoety–moralisty Jacoba Catsa (1577–1660). Okazuje się, że zaprezentowanyw traktacie motyw zabawy dotyka różnych kontekstów: edukacyjnego, wychowawczego i moralnego. Sama zabawa została natomiast poddana przez poetę wartościowaniu, poprzez wyróżnienie zabaw dobrych i złych. Podział ten posłużył autorowi jako metafora idealnego i nieidealnego wychowania i rodzicielstwa. Przeprowadzona analiza wykazała również, że dzięki wskazaniu walorów edukacyjnych tej formy rozrywki, zabawa, o ile celowa i pożyteczna, przestała budzić wątpliwości moralne, co, według Jacoba Catsa i omawianych humanistów, konstytuowało jej istnienie w świecie dziecka

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Data:

2016

Data wydania:

2016

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78686

DOI:

doi:10.23734/wwr20162.029.040

Źródło:

Pdg P 343

Język:

pol

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 14 (2/2016), s. 29-40

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

Copyright by Joanna Kozikowska

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

Z.M

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

25 mar 2021

Data dodania obiektu:

19 gru 2016

Liczba wyświetleń treści obiektu:

141

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

183

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80503

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji