Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Współpraca z rodzinami wychowanków jako element funkcjonalności instytucji resocjalizacyjnej dla nieletnich

Creator:

Jezierska, Barbara

Subject and Keywords:

nieletni sprawcy przestępstw ; rodzina ; instytucja resocjalizacyjna ; funkcjonalność

Description:

Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych

Abstract:

Sprawne działanie instytucji resocjalizacyjnej jest warunkiem jej rozwoju oraz istotnym czynnikiem prawidłowego przebiegu życia społeczności, która w jej obrębie funkcjonuje. Skuteczność instytucji resocjalizacyjnej zależy od wyraźnie i jednoznacznie określonego celu przez nią przyjętego, jej organizacji wewnętrznej i podziału pracy oraz uniezależnienia czynności służbowych od osobistych interesów pracowników, a także pozostawania przez nią w dającej się obiektywnie ustalić zgodzie z celami i zadaniami,dla realizacji których została powołana, wysokiej integracji wewnętrznej, sprawnej kooperacji z instytucjami z nią współpracującymi oraz środowiskiem zewnętrznym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red. ; Piwowarczyk, Mirosław. Red.

Date issued:

2016

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi:10.23734/wwr20161.497.510

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 13 (1/2016), s. 497-510

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Barbara Jezierska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.