Object

Title: Cooperation with the charges’ families as a component of functionality of re-socialization institutions for minors

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Cooperation with the charges’ families as a component of functionality of re-socialization institutions for minors

Alternative title:

Współpraca z rodzinami wychowanków jako element funkcjonalności instytucji resocjalizacyjnej dla nieletnich

Creator:

Jezierska, Barbara

Subject and Keywords:

juvenile delinquents   parents   re-socialization institution   functionality  
nieletni sprawcy przestępstw   rodzina   instytucja resocjalizacyjna   funkcjonalność

Description:

The contemporary family in social and cultural contexts  

Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych

Abstract:

Efficient functioning of a re-socialization institution is a condition of its growth and key factor of appropriate course of the community life that within its structure. Its efficiency relies on explicitly, clearly acknowledged objectives, its internal organization and division of workload as well as the independence of the professional tasks from the personal interests of the staff. Moreover, it tackles the conformity of the staff aspirationswith aims and assignments for the accomplishment of which such a structure has been established, entailing high internal integrity, productive cooperation with other facilities and the external environment.  

Sprawne działanie instytucji resocjalizacyjnej jest warunkiem jej rozwoju oraz istotnym czynnikiem prawidłowego przebiegu życia społeczności, która w jej obrębie funkcjonuje. Skuteczność instytucji resocjalizacyjnej zależy od wyraźnie i jednoznacznie określonego celu przez nią przyjętego, jej organizacji wewnętrznej i podziału pracy oraz uniezależnienia czynności służbowych od osobistych interesów pracowników, a także pozostawania przez nią w dającej się obiektywnie ustalić zgodzie z celami i zadaniami,dla realizacji których została powołana, wysokiej integracji wewnętrznej, sprawnej kooperacji z instytucjami z nią współpracującymi oraz środowiskiem zewnętrznym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Piwowarczyk, Mirosław. Red.

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78680   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20161.497.510

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 13 (1/2016), s. 497-510

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Barbara Jezierska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Jul 20, 2022

In our library since:

Dec 15, 2016

Number of object content hits:

119

Number of object content views in PDF format

143

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80222

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information