Object

Title: Preferences for the values and quality of life of modern parents ; Preferencje wobec wartości a poczucie jakości życia współczesnych rodziców

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Preferences for the values and quality of life of modern parents  
Preferencje wobec wartości a poczucie jakości życia współczesnych rodziców

Creator:

Muchacka-Cymerman, Agnieszka

Subject and Keywords:

values   quality of life   family   children  
wartości   jakość życia   dzieci   rodzina

Description:

The contemporary family in social and cultural contexts  

Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych

Abstract:

The issue of values in the education of children is still valid in pedagogy. Therefore, the theoretical part focuses on different explanations of the concept of values and their classifications. Attention was also paid to the multidimensionality of the concept of the quality of life and presented some results of studies related to the quality of life and theirs compounded with an education in values. In the article are shown the results of their research on the interdependence between the sense of quality of life and the preferences of today’s parents to values. In particular are shown the preferences to the values of parents with low and high sense of the quality of life.  

Problematyka wartości w procesie wychowania dzieci jest w pedagogice wciąż aktualna. Dlatego w części teoretycznej skoncentrowano się na różnych wyjaśnieniach istoty pojęcia wartości i ich klasyfikacjach. Zwrócono też uwagę na wielowymiarowość pojęcia jakość życia oraz przedstawiono niektóre wyniki badań związanych z jakością życia i ich związkiem z wychowaniem do wartości. W niniejszym tekście przedstawiono wyniki własnych badań nad współzależnością między poczuciem jakości życia a preferencjami współczesnych rodziców wobec wartości. W szczególności ukazano preferencje wobec wartości rodziców o niskim i o wysokim poczuciu jakości życia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Piwowarczyk, Mirosław. Red.

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78369   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20161.129.141

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 13 (1/2016), s. 129-141

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Agnieszka Muchacka-Cymerman

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Nov 25, 2016

Number of object content hits:

767

Number of object content views in PDF format

1035

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80173

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information