Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Preferencje wobec wartości a poczucie jakości życia współczesnych rodziców

Creator:

Muchacka-Cymerman, Agnieszka

Subject and Keywords:

wartości ; jakość życia ; dzieci ; rodzina

Description:

Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych

Abstract:

Problematyka wartości w procesie wychowania dzieci jest w pedagogice wciąż aktualna. Dlatego w części teoretycznej skoncentrowano się na różnych wyjaśnieniach istoty pojęcia wartości i ich klasyfikacjach. Zwrócono też uwagę na wielowymiarowość pojęcia jakość życia oraz przedstawiono niektóre wyniki badań związanych z jakością życia i ich związkiem z wychowaniem do wartości. W niniejszym tekście przedstawiono wyniki własnych badań nad współzależnością między poczuciem jakości życia a preferencjami współczesnych rodziców wobec wartości. W szczególności ukazano preferencje wobec wartości rodziców o niskim i o wysokim poczuciu jakości życia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red. ; Piwowarczyk, Mirosław. Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20161.129.141

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 13 (1/2016), s. 129-141

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Agnieszka Muchacka-Cymerman

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.