PLMET:

click here to follow the link

Title:

Status prawny Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej

Creator:

Szumski, Adrian

Subject and Keywords:

Doniecka Republika Ludowa   Ługańska Republika Ludowa   państwo de facto   państwo marionetkowe   prawo międzynarodowe

Abstract:

Trwający obecnie kryzys na Ukrainie pociągnął za sobą znaczące zmiany w relacjach międzynarodowych. Jednym z jego skutków jest powstanie nowych jednostek geopolitycznych – Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Pomimo, że okoliczności ich utworzenia są mocno kontrowersyjne, faktu pojawienia się tych podmiotów nie sposób zignorować. Powstanie DRL i ŁRL rodzi m.in. pytanie o ich status prawny, jednak odpowiedź nie jest tutaj jednoznaczna. Z pewnością nie mogą być określone one mianem państw suwerennych, z uwagi na niespełnianie kryteriów takiego państwa, funkcjonujących na gruncie prawa międzynarodowego. Otwarta jest natomiast kwestia, jaką rolę w ich tworzeniu odegrało państwo trzecie, czyli Rosja oraz jak silne są w rzeczywistości wpływy rosyjskie w obydwu republikach. Czynniki te w dużej mierze determinują bowiem określenie DRL i ŁRL bądź to jako tzw. państw marionetkowych bądź tzw. państw de facto.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date:

2015

Detailed Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2300-4282

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Adrian Szumski   Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S.