PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polska polityka wobec stron konfliktu izraelsko-palestyńskiego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Creator:

Szydzisz, Marcin

Subject and Keywords:

Konflikt izraelsko-palestyński ; Izrael ; Palestyna ; Polska ; Unia Europejska

Abstract:

Celem artykułu jest analiza polskiej polityki zagranicznej wobec Izraela i Palestyny po przystąpieniu Polski do UE w kontekście konfliktu między tymi podmiotami. Autor postara się pokrótce scharakteryzować podejście Polski do Izraela i Palestyńczyków w przeszłości oraz przedstawić jej współczesne stanowisko. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska powoli modelowała swoje podejście do Izraela. Po pierwsze, w przeciwieństwie do wcześniejszych deklaracji nie stała się rzecznikiem Izraela w Unii. Po drugie, następuje powolny proces europeizacji stanowiska naszego kraju wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego, który wyraża się między innymi w próbach wypracowania wspólnego unijnego stanowiska w tej kwestii. Co charakterystyczne konflikt izraelsko-palestyński nie ma wpływu na bilateralne relacje między jego stronami.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2300-4282 ; doi:10.23734/26.17.042

Language:

pol

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Marcin Szydzisz ; © Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S.