Object

Title: Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim : komentarz

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim : komentarz

Subject and Keywords:

Uniwersytet Wrocławski   prawo akademickie   regulamin studiów   status studenta   organy Uczelni   zaliczanie i powtarzanie zajęć   zmiany w toku studiów   skreślenie z listy studentów   warunki ukończenia studiów

Abstract:

Prezentowana publikacja traktuje o statusie studenta normowanym głównie przez przepisy powszechnie obowiązujące zawarte w prawie o szkolnictwie wyższym oraz w regula-cjach wewnątrzzakładowych pomieszczonych w Statucie i Regulaminie studiów w Uniwersy-tecie Wrocławskim. Ów Regulamin to akt normatywny, którego moc prawna rozciąga się nie tylko na studentów i ich organizacje, ale również na organy Uczelni, jej kadrę naukowo-dydaktyczną oraz pracowników administracyjno-technicznych i bibliotecznych. Jego posta-nowienia są podstawą prawną do podejmowania przez władze Uniwersytetu rozstrzygnięć o doniosłym znaczeniu dla studentów realizujących prawo do kształcenia wyższego. Regulamin, określając między innymi organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta, konkretyzuje również ponadczasowy kanon akademickich wartości oparty na kla-sycznej triadzie: prawdy – dobra – piękna. Komentarz jest adresowany przede wszystkim do studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy realizując ideę współuczestnictwa w procesie edukacyjnym, nie powinni sobie pozwolić na nieznajomość przepisów regulujących ich status prawny. Postawą bezkrytycznego optymizmu byłoby zbagatelizowanie jego roli w codzien-nym życiu studenckim. Komentarz ten może być również pomocną wskazówką interpretacyj-ną dla społeczności akademickiej innych szkół wyższych, których regulaminy różnią się tylko nieznacznie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Tabernacka, Magdalena Rec.   Szadok-Bratuń, Aleksandra. Redaktor

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78268   ISBN 978-83-65431-19-6 (online)   ISBN 978-83-65431-18-9 (druk)

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 15, 2022

In our library since:

Sep 16, 2016

Number of object content hits:

8 713

Number of object content views in PDF format

13458

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80004

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information