Object

Title: Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim : komentarz

PLMET:

click here to follow the link

Creator:

Szadok-Bratuń, Aleksandra Red.

Abstract:

Prezentowana publikacja traktuje o statusie studenta normowanym głównie przez przepisy powszechnie obowiązujące zawarte w prawie o szkolnictwie wyższym oraz w regula-cjach wewnątrzzakładowych pomieszczonych w Statucie i Regulaminie studiów w Uniwersy-tecie Wrocławskim. Ów Regulamin to akt normatywny, którego moc prawna rozciąga się nie tylko na studentów i ich organizacje, ale również na organy Uczelni, jej kadrę naukowo-dydaktyczną oraz pracowników administracyjno-technicznych i bibliotecznych. Jego posta-nowienia są podstawą prawną do podejmowania przez władze Uniwersytetu rozstrzygnięć o doniosłym znaczeniu dla studentów realizujących prawo do kształcenia wyższego. Regulamin, określając między innymi organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta, konkretyzuje również ponadczasowy kanon akademickich wartości oparty na kla-sycznej triadzie: prawdy – dobra – piękna. Komentarz jest adresowany przede wszystkim do studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy realizując ideę współuczestnictwa w procesie edukacyjnym, nie powinni sobie pozwolić na nieznajomość przepisów regulujących ich status prawny. Postawą bezkrytycznego optymizmu byłoby zbagatelizowanie jego roli w codzien-nym życiu studenckim. Komentarz ten może być również pomocną wskazówką interpretacyj-ną dla społeczności akademickiej innych szkół wyższych, których regulaminy różnią się tylko nieznacznie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Tabernacka, Magdalena Rec.

Date issued:

2016

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78268 ; ISBN 978-83-65431-19-6 (online) ; ISBN 978-83-65431-18-9 (druk)

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Aug 4, 2018

In our library since:

Sep 16, 2016

Number of object content hits:

5 568

Number of object content views in PDF format

10300

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80004

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information