Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Seriale rodzinne w komunistycznej Czechosłowacji w kontekście nauczania historii i edukacji medialnej

Creator:

Štěpánek, Kamil

Subject and Keywords:

seriale rodzinne ; Czechosłowacja ; nauczanie historii ; edukacja medialna

Description:

Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku

Abstract:

Telewizyjny serial rodzinny, niezależnie od tego czy pochodzi z konkretnego okresu historycznego, czy też należy do kategorii retro, jest formą filmu fabularnego i zawiera zwykle kilka linii czasowych. Tekst artykułu czerpie z problematyki linii czasowych filmu fabularnego i formułuje system zadań wspierających cele edukacji historycznej i wychowania medialnego. Medium filmowe na przykładzie serialu rodzinnego jest odpowiednim narzędziem do interakcji między nauczycielem i uczniami, które zachęca do stawiania pytań, komparacji i interpretacji. Wspomniane działania rozwijają umiejętnościkorzystania z mediów oraz myślenie historyczne uczniów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ; Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Walasek, Stefania. Red. ; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ; Haratyk, Anna. Red.

Date issued:

2015

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi:10.23734/wwr20152.429.437

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 12 (2/2015), s. 429-437

Is referenced by:

click here to follow the link

Spatial coverage:

Czechosłowacja

Temporal coverage:

1953-1989

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Kamil Štěpánek

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.