Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Realizacja kultu pamięci bliskiej osoby zmarłej w zakresie decydowania o sposobie pochówku osoby pozostającej w związku partnerskim

Creator:

Haberko, Joanna

Subject and Keywords:

pogrzeby   pochówek   kult osoby zmarłej   kult pamięci   partnerstwo   konkubinat

Abstract:

Tekst obejmuje rozważania na temat kultu pamięci bliskiej osoby zmarłej objawiającego się poprzez podejmowanie decyzji o miejscu pochówku i pogrzebie osoby bliskiej. Analizowany problem odnosi się zwłaszcza do sytuacji konfliktu w kwestii rozstrzygnięcia miejsca pochówku zmarłego, który przed śmiercią pozostawał w związku partnerskim (niezależnie od tego czy jest to związek konkubencki czy homoseksualny) jeżeli między partnerem (konkubentem) a rodziną istnieje różnica zdań. Autorka analizuje zagadnienie w kontekście uprawnienia do podejmowania decyzji o pochówku w świetle ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z uwzględnieniem odpowiedzialności za długi spadkowe, do których koszty pogrzebu zostają zaliczone. Problem jest szczególnie widoczny wówczas, gdy zmarły nie pozostawił testamentu, a pomiędzy osobami, które chcą realizować kult pamięci po tej osobie istnieje rozbieżność zdań co do sposobu realizacji tego kultu i pierwszeństwa w tym zakresie. Chodzi o rozstrzygnięcie, komu należy przyznać decydujący głos w zakresie rozstrzygnięcia, gdzie zmarły konkubent albo partner ma zostać pochowany, w jakim obrządku pochówek ma nastąpić, czy jak ma wyglądać nagrobek. Tekst obejmuje cztery możliwe sytuacje realizowania kultu pamięci bliskiej osoby zmarłej z uwzględnieniem decyzji o sposobie pochówku

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   Oficyna Prawnicza

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Mazurkiewicz, Jacek. Red.   Turłukowski, Jarosław. Red.   Karkut, Daniel. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62832-08-8

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link   click here to follow the link

Is part of:

Non omnis moriar

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm