Object

Title: Realizacja kultu pamięci bliskiej osoby zmarłej w zakresie decydowania o sposobie pochówku osoby pozostającej w związku partnerskim

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Realizacja kultu pamięci bliskiej osoby zmarłej w zakresie decydowania o sposobie pochówku osoby pozostającej w związku partnerskim

Creator:

Haberko, Joanna

Subject and Keywords:

cult of the memory   died close person   partner   burial  
pogrzeby   pochówek   kult osoby zmarłej   kult pamięci   partnerstwo   konkubinat

Abstract:

The text includes a discussion of the cult of the deceased which can be manifested by deciding on the funeral and the place of burial. The problem relates to a decision about the place of burial of the deceased, who remained in a partnership (whether it is a concubinage or homosexual), while the partner and the family do not agree in the matter. The author analyses the issue in the context of decision-making powers in the light of the Law on cemeteries and burials taking in consideration the debts of the succession. The problem is particularly evident when the deceased has not left a will, and between those who want to pursue the cult of the memory is a difference of opinion how this cult should be manifested. Another problem is a priority in this regard. It should be determinated where the deceased cohabitant or partner has to be buried, in what rite the funeral should be done or how his tombstone should look like. The text includes four possible situations of the cult of the deceased, taking into account the decision of the funeral  

Tekst obejmuje rozważania na temat kultu pamięci bliskiej osoby zmarłej objawiającego się poprzez podejmowanie decyzji o miejscu pochówku i pogrzebie osoby bliskiej. Analizowany problem odnosi się zwłaszcza do sytuacji konfliktu w kwestii rozstrzygnięcia miejsca pochówku zmarłego, który przed śmiercią pozostawał w związku partnerskim (niezależnie od tego czy jest to związek konkubencki czy homoseksualny) jeżeli między partnerem (konkubentem) a rodziną istnieje różnica zdań. Autorka analizuje zagadnienie w kontekście uprawnienia do podejmowania decyzji o pochówku w świetle ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z uwzględnieniem odpowiedzialności za długi spadkowe, do których koszty pogrzebu zostają zaliczone. Problem jest szczególnie widoczny wówczas, gdy zmarły nie pozostawił testamentu, a pomiędzy osobami, które chcą realizować kult pamięci po tej osobie istnieje rozbieżność zdań co do sposobu realizacji tego kultu i pierwszeństwa w tym zakresie. Chodzi o rozstrzygnięcie, komu należy przyznać decydujący głos w zakresie rozstrzygnięcia, gdzie zmarły konkubent albo partner ma zostać pochowany, w jakim obrządku pochówek ma nastąpić, czy jak ma wyglądać nagrobek. Tekst obejmuje cztery możliwe sytuacje realizowania kultu pamięci bliskiej osoby zmarłej z uwzględnieniem decyzji o sposobie pochówku

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   Oficyna Prawnicza

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Mazurkiewicz, Jacek. Red.   Turłukowski, Jarosław. Red.   Karkut, Daniel. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:77858   ISBN 978-83-62832-08-8

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link   click here to follow the link

Is part of:

Non omnis moriar

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 24, 2023

In our library since:

May 6, 2016

Number of object content hits:

619

Number of object content views in PDF format

782

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/79416

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information