Object

Title: Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji : Rozdział VI. Ustawowa recepcja prawa petycji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji : Rozdział VI. Ustawowa recepcja prawa petycji

Subject and Keywords:

elektroniczna forma petycji   petycje   skargi i wnioski   petycja wielokrotna   prawo petycji w Austrii   petycja w działalności Senatu RP   petycja a wysłuchanie publiczne   treść prawa petycji   uzupełnienie petycji   prawo petycji   zakres podmiotowy prawa petycji   prawo do petycji   źródła petycji   petycja w Ameryce Łacińskiej   petycja a skargi i wnioski   procedura rozpatrzenia petycji   dostęp do informacji publicznej   petycja do PE   prawo do składania petycji   actio popularis   prawo petycji w Wielkiej Brytanii   rozstrzygnięcie petycji   pisemna forma petycji   interes publiczny   geneza petycji   prawo petycji w Szwajcarii   zakres przedmiotowy prawa petycji   prawo petycji w USA   prace Komisji Konstytucyjnej ZN   społeczeństwo obywatelskie   forma petycji   petycja do Parlamentu Europejskiego   prawo petycji w RFN   odpowiedź na petycję   charakter prawa petycji

Abstract:

Publikacja poświęcona została prawu petycji. Instytucja ta od wejścia w życie Konstytucji RP z 1997 r. czekała na swoje ustawowa unormowanie. Przez blisko dwie dekady petycje, skargi i wnioski traktowano łącznie, nie wskazując, na czym polega różnica pomiędzy nimi. Uchwalenie i wejście w życie nowej ustawy o petycjach daje nowe szanse rozwoju tej ważnej instytucji społeczeństwa obywatelskiego, ale i otwiera pola do dyskusji. Niniejsza publikacja jest więc próbą poszukiwania odpowiedzi nie tylko na pytania, np. jak określić podmioty prawa petycji i jaką procedurę jej rozpatrzenia przyjąć, ale także jak jest jej geneza, czym jest i co wyróżnia petycję spośród innych instytucji.Publikacja jest więc zarówno ukazaniem zróżnicowanego stanowiska doktryny w zakresie zagadnień teoretyczno-prawnych i prawno-porównawczych prawa petycji, ale także i próbą analizy aktualnych rozwiązań konstytucyjnym i ustawowych.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Banaszak, Bogusław. Rec.

Date issued:

2015

Identifier:

ISBN 978-83-61370-63-5

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 62)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/75118

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information