PLMET:

click here to follow the link

Title:

Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych

Subject and Keywords:

administracja publiczna ; samorząd terytorialny ; interes publiczny ; dobro wspólne ; podmioty administracji publicznej ; prawa i obowiązki jednostki ; prawa i obowiązki obywatela ; oczekiwania społeczne ; partycypacja społeczna ; zakres zadań publicznych administracji ; sposoby realizacji oczekiwań społecznych ; problemy strukturalne administracji ; subsydiarność ; decentralizacja ; dekoncentracja ; kompetencje prawotwórcze administracji ; źródła prawa ; kadry administracji publicznej ; styl administrowania ; Unia Europejska ; polskie prawo administracyjne ; nauka administracji ; europejskie prawo administracyjne

Abstract:

Wyzwania i oczekiwania społeczne wobec administracji publicznej powoduje wiele determinantów. Wynikają one z przekształceń o charakterze transformacji ustrojowej, wpływu czynników ustrojowych i politycznych, przemian społeczno-gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie, przeprowadzanych reform o charakterze menedżerskim i odnoszących się do zarządzania administracją publiczną, przyjmowanych strategii rozwoju państwa i administracji, globalizacji i wprowadzanych mechanizmów gospodarki wolnorynkowej oraz trendów do ekonomizacji działań administracji publicznej. Podane tutaj determinanty wpływające na kształtowanie się oczekiwań społecznych wobec administracji publicznej, a następnie wyzwań jakie przed nią są stawiane to tylko wybrane przykłady procesów zachodzących we współczesnych państwach i w administracji publicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Giełda, Małgorzata Red. ; Raszewska-Skałecka, Renata Red. ; Klat-Wertelecka, Lidia. Rec.

Date issued:

2015

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-04-2 (pdf) ; ISBN 978-83-65431-03-5 (druk)

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK