Object

Title: The role of grandparents within the family and in child rearing among the Russians livingin Estonia ; Rola dziadków w rodzinie i wychowaniu dzieci wśród Rosjan mieszkających w Estonii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The role of grandparents within the family and in child rearing among the Russians livingin Estonia  
Rola dziadków w rodzinie i wychowaniu dzieci wśród Rosjan mieszkających w Estonii

Creator:

Järva, Inna

Subject and Keywords:

deproletaryzacja   family   grandparents   upbringing   Estonia  
deproletatyzacja   dziadkowie   rodzina   wychowanie   mniejszość rosyjska   Estonia

Description:

The identities of families at the turn of the 19th and the 20th century  

Tożsamości rodzin na przestrzeni XIX i XXI (!) wieku

Abstract:

In the post-Soviet counties, the end of the 20th century was a critical period of transitionwhen the structure of the social institutions, and the norms of people living through the transition, were radically changed within a very short time. The process of change in Estonia had impacted more on the Russian community, whose social mobility has considerably increased within one generation, when compared with the Estonian population, since even before the restoration of Estonian independence, industrial workers made up half of the adult population (Tammaru 1999). Thirty years earlier Herbert Marcuse (1966) had noted that in western cultures deproletarisation was a new feature of culture, with the industrial working class being replaced by workers in the services sector. The result for most people had been a more unstable and mobile style of life. The Russians living in Estonia had learned to expand their cultural horizons, to take risks on their own initiative, and to teach these new worldviews to their children and grandchildren.  

W krajach postsowieckich koniec XX wieku był czasem krytycznych zmian, kiedy to struktury instytucji społecznych i normy ludzi żyjących w czasach przemian zmieniłysię radykalnie w bardzo krótkim okresie. Proces zmian w Estonii miał jeszcze większy wpływ na społeczność rosyjską. Ich mobilność społeczna zwiększyła się znacznie w ciągu jednego pokolenia w porównaniu do ludności estońskiej, ponieważ jeszcze przed odzyskaniem przez Estonię niepodległości pracownicy przemysłowi stanowili połowę dorosłej ludności (Tammaru 1999). Trzydzieści lat wcześniej Herbert Marcuse (1966) zauważył, że w zachodnich kulturach deproletaryzacja stała się nowym zjawiskiem polegającym na zastępowaniu klasy pracowników przemysłowych przez pracowników sektora usługowego. W rezultacie życie większości ludzi stało się bardziej niestabilne i mobilne. Rosjanie mieszkający w Estonii nauczyli się poszerzać swoje kulturowe horyzonty, podejmować ryzyko z własnej inicjatywy i przekazywać swoim dzieciom i wnukom te nowe poglądy.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Walasek, Stefania. Red.   Szerląg, Alicja. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:69924   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20141.175.184

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 9 (2014), s. 175-184

Is referenced by:

click here to follow the link

Spatial coverage:

Estonia

Rights holder:

Copyright by Inna Järva

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 3, 2015

Number of object content hits:

152

Number of object content views in PDF format

180

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71563

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information